Nieuws
Australian Shepherd Association 
Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.” U bent verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken.
Fokreglement  en convenant  gebruik ASCA reuen op te vragen bij de secretaris secretaris.asa@gmail.com
Documenten van de ALV 3-12-2016 van de Raad van Beheer aangaande het voorstel tot wijziging coupeerbeleid Het bestuur van ASA is ook aanwezig geweest op de ALV van afgelopen december 2016 voor het agendapunt 6 inzake wijziging coupeerbeleid. Aangezien het voor ons ras ook een veel voorkomende zaak is, dat er honden vanuit het  buitenland gecoupeerd geimporteerd worden, is het ook voor ASA belangrijk dat er goed meegekeken wordt naar de wijzigingen die de Raad voorstelt. In de artikelen kunt u nalezen wat het voorstel voor de laatste ALV was vanuit de Raad, en wat er vanuit diverse verenigingen waaronder ASA is geopperd als tegenvoorstel, het amendement. Op de vergadering is er helaas niet gesproken over het agendapunt omdat er veel te veel open punten waren omtrent het onderwerp en de Raad zich eerst opnieuw wenst te beraden. De eerstvolgende ALV op 24 juni 2017 zal het onderwerp opnieuw op de agenda hebben, waar ook het ASA bestuur weer aanwezig zal zijn en vooraf met de overige partijen van het amendement zal kijken naar een voor ons acceptabele aanpassing. Notitie couperen Raad van Beheer PDF bestand Amendament als tegenvoorstel naar de Raad van Beheer PDF bestand
Aankondigen: de eerstvolgende ALV van de Raad van Beheer behandelt dit onderwerp opnieuw op 24 juni 2017. Tot deze datum verandert er niets in de regels voor de Nederlandse FCI shows